Alexandra Patočková

Mgr.
Alexandra Patočková

Kontaktní údaje:

Mgr. Alexandra Patočková

Soukromá psychoterapeutická praxe

IČO: 075 09 286

Psychologické poradenství a diagnostika

Vackova 44, Brno

telefon: 774 221 970

e-mail: sasa.patockova@seznam.cz

Dopravní spojení: tramvaj č. 1, 6 – zastávka Jungmannova, na kterou kolmo navazuje ulice Vackova.

POSKYTUJI OSOBNĚ NEBO PŘES SKYPE

 • individuální poradenství pro dospívající a dospělé

 • individuální psychoterapii pro dospívající a dospělé

 • párovou psychoterapii

 • rodinnou psychoterapii

S ČÍM VÁM MOHU POMOCI

 • osobní, osobnostní, vztahové, rodinné problémy

 • problémy spojené s dospíváním, chováním

 • krizové životní situace

 • traumatické zážitky

 • závislosti – drogy, alkohol, gamblerství, poruchy přijmu potravy

 • sebepoškozování

 • psychosomatické obtíže

PODMÍNKY

K návštěvě je nutné objednat se předem telefonicky: 774 221 970 nebo e-mailem: sasa.patockova@seznam.cz.

ÚHRADA

Cena psychologické konzultace pro jednotlivce je 500 Kč za 50 minut, pro pár a rodinu je 900 Kč za 75 minut. Klientům v tíživé finanční situaci nabízím po zvážení slevu.

PÁR SLOV O MNĚ

Studium:

SŠ – gymnázium, sociálně právní nadstavba
VOŠS – obor sociální práce, sociální pedagogika
VŠ – psychologie, vzdělávání dospělých, sociální služby a poradenství

Odborná způsobilost pro výkon zdravotnického povolání Adiktolog

 

Zaměstnání:

Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti, Denní psychoterapeutické sanatorium, Centrum sociálních služeb, Sociální rehabilitace, Terapeutická komunita pro duální diagnózy.

 

Vedlejší pracovní aktivity:

Vedení psychologických výcviků, vedení psychoterapeutických skupin, výuka studentů odborných předmětů na FF MU, PF MU, VOŠS.

 

Odborné výcviky:

Člověk v krizi, Krizová intervence, Katatymně imaginativní psychoterapie, Arteterapie, Psychoanalyticky orientovaná psychoterapie, Meditativní postupy v psychoterapii, Sandplaying, Časová osa a další.

Alexandra Patočková

© 2018